AMMONIUMNITRAT

AMMONIUMNITRAT er aktuell til delgjødsling i korn og gras, enten i kombinasjon med Fullgjødsel eller husdyrgjødsel.  Gjødselet holder en jevn og god kvalitet spredeegenskaper er på opptil 15 meter spredebredde.

Negativ kalkvirkning tilsvarende -1,0 kg CaO pr. kg tilført nitrogen og gjødselet er klassifisert som farlig gods.

Produktet produseres av Achema i Litauen og er tilgjengelig som prillet vare i 500 kg sekk.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

AMMONIUMNITRAT
Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
AMMONIUMNITRAT 500 KG kr 1 345,00
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.