Du er her:

HELGJØDSEL 18-1-10

HELGJØDSEL 18-1-10 er et fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket, pelletert og tilsatt nitrogen i form av urea og kalium i form av kaliumklorid 49 % og er aktuell til gjødsling/delgjødsling av gras og korn.

Produktet produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele.

Varen er tilgjengelig som pelletert vare i 500 kg sekk.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

HELGJØDSEL 18-1-10
Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
HELGJØDSEL 18-1-10 500 KG kr 1 745,00
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.