Du er her:

BLADFAKS LEIF

Norsk sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale.

Bladfaks er et flerårig bladrikt strågras som er yterikt og varig på de fleste jordarter. På områder som er utsatte for tørke, gir bladfaks gode avlinger av verdifullt fôr selv om andre grasarter tørker helt bort. Bladfaks krever godt oppkalket jord, og trenger tid til etablering. I etableringsfasen tåler det lite tørke. Bladfaks formerer seg med utløperer til en tett bestand.

Bruk gjerne en blanding med ca. 3 kg bladfaks og 1 kg timotei til gjenlegget.

* 4,0 - 5,0 kg/daa
 

Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
BLADFAKS LEIF 10 KG kr 890,00
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.