KOFASIL LP

Ensileringsmiddel til rundballer og plansilo opptil 35% tørrstoff.


Høyt innhold av produkter som virker hemmende på bakterier og sporer


Tekniske data:
• Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 20-35
• Dosering: 2,5-3,5 liter pr. tonn
(høyest dosering i vått gras og i svært tørt gras)
• Silotype: rundballer (minimum 4 uker fra pakking til fôring)
• Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container

 

Advarsel! Må aldri blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll pumpe og dyser med vann etter bruk.
Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensilieringsmidler. Følg anvisninger på etiketten. 
Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

KOFASIL LP
Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
KOFASIL LP 25 L kr 350,00
KOFASIL LP 200 L kr 2 690,00
KOFASIL LP 1000 L kr 11 990,00
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.