Du er her:

KROMAT AVL KYLLING 2


Kromat Avl Kylling 2 Gryn er en blanding som sikrer dyrenes næringsbehov for å gi det beste klekkeresultatet og de beste kyllingene.


Mengde justeres ut i fra utvikling av eggvekter og verpeprosent. Ved overgang fra Kromat Avl Kylling 1 øk daglig fôrmengde med 2 gram. Vurder deretter eggvektutvikling for å bestemme videre fôrmengde.


Etter toppverping ta av 0,5 gram/høne hver 5.-6. dag som et utgangspunkt. Eggvektene skal stige med 0,1 gram per dag. Dersom eggvektene stiger mindre enn 0,1 gram de 3 siste dagene, stå i ro på kraftôrmengde. Dersom eggvektene har økt 0,2-0,3 gram de siste 3 dagene, ta av 1 gram fôr/høne hver 5.-6. dag.


Bruksperiode: Fra ca. 32 uker
Mengde: Tildeling etter eggvektutvikling og verpeprosent.


4 dagers bestillingstid

KROMAT AVL KYLLING 2
Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
KROMAT AVL KYLLING 2 Bulk kr 4,00 / kg
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.