Du er her:

KVITKLØVER HEBE ØKO

Økologisk kvitkløver, svensk sort med overvintringsevne og avlingspotensiale
som Milkanova.

Kvitkløver kan dyrkes på alle jordarter, men trives best på litt tung moldholdig jord med pH i overkant av 6.
Kvitkløver kan bli utsatt for tørke.

Kvitkløver lever i symbiose med rhizobium-bakterier som fikserer nitrogen fra lufta.

Kvitkløver trives spesielt godt under gode lysforhold, og kan lett ta over i svakt gjødsla eng som blir
beita eller slått tidlig og ofte. Passer til beiting og nullbeiting. Kvitkløver har smått og tungt frø, som lett kan gi
separasjon i blanding med storfrøa grasarter som raigras.

 

kvitkløver
Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva
KVITKLØVER HEBE ØKO 1 KG kr 150,00
Kundesenter
Tlf: 994 30 640
Åpningstider:
Mandag - fredag
Kl. 07:00 - 15:00
 


Hastebestillinger vakttelefon:
907 43 675


Betjenes:
fredag 18.00-22.00,
Lørdag og søndag
08.00-11.00
og 16.00 -18.00.